Mocsáry Évelőkertészet
 
Kedves Látogató! Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata. Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.

Kálti Márk


2010.07.12. 07:51
Kálti Márk (14. sz.): krónikás. Veszprém vm.-ben birtokos kisnemesi család sarja. 1336-37-ben udvari pap, királynéi káplán, 1342-től 1352-ig a Buda külvárosi Szt. Péter-templom plébánosa, 1352-ben a kir. kápolna őre, fehérvári és veszprémi kanonok, 1353-54-ben kői prépost, 1358-ban fehérvári őrkanonok. Jakubovich Emil kutatásai alapján őt tekintették az 1358-ban készült krónika szerzőjének, amely a Bécsi Képes Krónikának nevezett, gazdagon illusztrált kódexben maradt ránk. Újabban ~ szerzőségét kétségbe vonták. - M. Marci Chronica de gestis Hungarorum ab origine gentis ad annum 1330. Kiadásai: Toldy Ferenc: Marci Chronica (Pest, 1867, fordítással); Szentpétery Imre: Scriptores rerum Hung. tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum (latin bevezetéssel, I-II. Bp., 1937-38); Kardos Tibor: K. M. Képes Krónikája (Bp., 1938); Geréb László fordítása, Kardos Tibor bevezető tanulmányával (Bp., 1959); Képes Krónika (Derzsényi Dezső A Képes Krónika és kora c. tanulmányával Bp., 1964). - Irod. Jakubovich Emil: Adalékok okleveleink és krónikáink íróihoz (Magy. Nyelv, 1925); Karsai Géza: Névtelenség, névrejtés és szerzőnév a középkori krónikákban (Századok, 1963).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon
http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC07165/07314.htm )

Módosítás dátuma:2010.07.12. 10:01