Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
155841
látogató!
Ma  409,
ebben a hónapban
10811 látogató volt.
Jelenleg
4 regisztrált tag
és 10 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...

Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Márk evangélista

Márk, János Márk (lat-ból, vsz. 'férfi'), Szent: evangélista, a →Márk evangéliuma (Mk) szerzője. - Az ApCsel 12,11-17: tűnik föl először, amikor Szt Péter, kiszabadulva a börtönből, „elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába". Márk anyja valószínüleg özvegy volt, s házát Krisztus tanítványainak rendelkezésére bocsátotta. Pétert jól ismerték e házban, mert Rodé, a szolgálóleány a hangjáról ráismert. Valószínüleg az utolsó vacsora terme is ebben a házban volt, s Márk családjának birtoka volt a →Getszemáni kert, ahol Márk nagycsütörtök éjszakáján kinn aludt, s amikor Jézus elfogták, takaróját elhagyva elmenekült (Mk 14,51-52). Márkék házában várták az apostolok a Szűzanyával együtt a Szentlelket, s itt történt a pünkösdi csoda. Márk az elsők között keresztelkedett meg, ezért nevezi Péter apostol „fiamnak" (1Pt 5,13). Kr. u. 44: amikor Barnabás és Pál apostol Antiochiából Jeruzsálembe jött, Márk házában szállt meg, mert Barnabás a nagybátyja volt Márknak (Kol 4,10). E rokonság miatt vsz. Márk is papi családból származott. A két apostol Antiochiába visszaindulva magával vitte Márkot (ApCsel 12,25). Kr. u. 45: Barnabás és Pál 1. ap. útjukra is magukkal vitték Márkot (13,5) Cipruson át Pergéig, innen azonban Márk, valószínüleg megriadva a nehézségektől, visszatért Jeruzsálembe (13,13). Amikor Pál és Barnabás Kr. u. 49: Jeruzsálembe ment az →apostoli zsinatra, valószínű ismét Márk házában szálltak meg. Márk újra csatlakozott az Antiochiába visszatérő apostolokhoz. - Amikor 2. misszió útjára indult, Pál nem akarta, hogy Márk ismét velük menjen; emiatt nézeteltérés támadt Pál és Barnabás között. Különváltak, és Barnabás Márkkal Ciprusra ment az evangéliumot hirdetni (ApCsel 15,36-39). - Kr. u. 50-60: ~ Szt Péter munkatársa, →Papiasz szerint a tolmácsa. 61 körül ismét a fogságban lévő Pál segítségére volt (Kol 4,10, Filem 24). Euszébiosz szerint Márk volt az alexandriai egyház alapítója és első püspöke; Szt Jeromos szerint itt is halt meg. Alexandriai Kelemen és Órigenész beszélnek Márkról, de ezt nem említik. - A hagyomány szerint Márk Alexandria közelében, Bucoliban ápr. 25: lett vértanú. Sírját az 5. sz. elején nagy tisztelettel vették körül. Ereklyéit velencei kereskedők 828: magukkal vitték, ettől kezdve Márk Velence védőszentje. 1063-94: épült a 2000: is álló Szt Márk bazilika.

Ünnepe: ápr. 25., a →búzaszentelés napja. - Védősztjükként tisztelik a díjnokok, építészek, írnokok, jegyzők, lámpagyárosok, üvegesek, üvegfestők. -

Ikonográfia Attribútuma az →oroszlán (→evangélista szimbólumok). Evangélistának, néha püspöknek öltözve ábrázolták, kv-tekerccsel, íróeszközökkel. Leggyakrabban a velencei műv. alkotásain fordul elő. A halála utáni események ábrázolásai közül a legjelentősebbek (holttestének megtalálása, elszállítása, az őt tisztelő rabszolga megmentése) Tintoretto alkotásai (Velence, Accademia; Milánó, Brera, 1548-66). -

A magyar néphagyományban Márk napja a pásztoréletben a csordásoké; rétest sütnek nekik. Időjárásából az egész év időjárására következtettek (rámutatónap). A pacsirta és béka megszólalásával, a fürjnek a búzában való elbújtatásával jó termést jósol, de éppen ezért kenyérsütést tiltó nap. Vetőnap az indásokra. A szentkép mellé, imakönyvbe helyezett búzaszálak gonoszűzők. A régi katonaéletben ~ varázslónap volt a golyó ellen. - A Dunántúlon Márk nevét őrzi Márok, a Székelyföldön Márkos. Családnévi származékai: Márkus, Márkos, Márki, Márka. Nevéből képzett helyneveink: Márkaszék, Bélmárkaszék (Bihar), Márkcsemernye, Márkfalva, Márkháza (Nógrád), Márkod, Márkos, Kézdimárkosfalva, Márkusfalva, Márkusháza (Vas, Zemplén), Márok (Bereg), Hercegmárok (Baranya), Németmárok (Baranya), Püspökmárok (Baranya), Márokföld (Zala), Márokháza (Komárom), Marokháza, Márokpapi (Bereg), Márokpuszta (Baranya), Szentmárkúr (Veszprém, elenyészett), Márkó (Veszprém). Tisztelete a vele egy napon ünnepelt búzaszentelő, továbbá a szomszédos György miatt nem tudott kibontakozni. Élő patrocíniumai: győri egyhm.: Lajtafalu; pécsi egyhm.: Izsép (1763, kpna); veszprémi egyhm.: Márkó (1754); kalocsai egyhm.: Nagyfény (1910). Elenyészett: Endréd (1230), Páka (1323) és Szentmárk (1451, Csáktornya mellett) hajdani titulusa; eucharisztikus-vegetációs rendeltetésük kétségtelen. Székesfehérvárott 1376: ktor állott ~ tiszt-ére, de nem tudjuk, hogy kiké volt. Az evangéliumok között tűnik föl pl. 1500: Besztercebányán. Faszobra 1490: Eperjesen, oroszlános domborműve 1420: Medgyesen. ~ jelképe az oroszlán, mert evang-át Ker. Szt János sivatagi életével kezdi. Ez a szimbólum a románkori és barokk m. műv-ben, főleg szószékeken sűrűn fölbukkan. Már nem élő szegedi hiedelem szerint a papok ~ napján könyörögnek a teljes búcsú kegyelméért mindazok számára, akik húsvétra meggyóntak, megáldoztak. **

Szt ~ írása szerint való evang. Pest, 1871. - Hadzsega Gyula: Szt ~ evang. magyarázata, kül. tek. a g.kel. egyh-ra. Ungvár, 1915. - MN IV:276. - Kirschbaum VII:549. - BS VIII:711. - Bálint I:315. - A ~ írása szerinti evang. mai m. nyelven. H.n., 1975. - BL:1163.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

Módosítás dátuma:2010.08.17. 12:09Beküldő neve
SzekeresS
Beküldés időpontja :
2010.08.14. 16:55
Elolvasva
76
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.09 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 155841 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu