Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
153051
látogató!
Ma  36,
ebben a hónapban
8021 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 24 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...

Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
niceai zsinat

niceai zsinat:
I. 325. máj. 20.-júl. 25.
:
az első egyetemes zsinat. - Az →arianizmus elítélésére hívta össze Nagy Konstantin. I. Szilveszter p. öregsége miatt csak képviselőket küldött. Az egész birod-ból 250-nél több pp. gyűlt össze. A zsin. üléseit a cs. nyári palotájában tartották. - →Arius 17 követője élén személyesen védte tanait, vele szemben az ankürai →Markellosz, az antiochiai Eusztathiosz pp-ök és az alexandriai (Szt) Atanáz diákonus képviselték az igaz krisztológiát. Ők dolgozták át a →Caesareai Euszébiosz által előterjesztett caesareai keresztségi hitvallást a →niceai hitvallássá, melyet 2 pp. kivételével VI. 19: a zsin. minden illetékes résztvevője aláírt. Ariust kiközösítették, az arianizmust elítélték. A cs. a zsin. hitvallását birod. törv-ként kihirdette, Ariust száműzte. - Ezután még egy hónapig különböző ügyeket tárgyalt a ~:
1
. A húsvét dátumát a tavaszi napéjegyenlőség utáni első vasárnapra rögzítették, kiszámítását és kihirdetését Alexandria pp-ére bízták. A cs. ezt a határozatot is törv-erőre emelte.
2
. Húsz kánonban egyházfegyelmi szabályokat fogalmaztak meg. - A ~ után Konstantin cs. az atyákkal együtt ünnepelte uralkodása 20. évford-ját. -

II. 787. szept. 24.-okt. 23.:
a 7. egyetemes zsinat. Irén csnő a →képrombolás elítélésére hívta össze. A 730: kiadott képromboló cs. rendelet ellen III. Gergely p. hiába tiltakozott a róm. zsin-on. V. Konstantinosz 757: Hiereiában zsinatra hívta össze a képtiszt-et ellenző K-i pp-öket, akik szentesítették a képrombolást. Iréné csnő azonban képtisztelő volt, s 780: átvéve kiskorú fia helyett az uralkodást, fordított a helyzeten. Zsin-ot is akart; 786: össze is ültek az atyák, de VII. 31: a képtiszt-et ellenző katonák szétkergették a résztvevőket. Iréné ekkor →Tarasziosz pp-öt ültette a konstantinápolyi pátr. székébe, s az ő támogatásával 787 őszére hívta össze a zsin-ot, de nem a főv-ba, hanem Niceába. Az atyák 8 ülésen megcáfolták a képrombolók összes érveit, és meghatározták a képtiszt. alapelveit:
  1
. Krisztus, a Bold. Szűz Mária, az angyalok és a szentek ábrázolása megengedett, mert a szentkép nem bálvány, hanem az ábrázolt személyre emlékeztet és követésére indít;
  2
. a tiszt. nem a képnek, hanem az ábrázolt személynek szól; 3. lényeges különbség van a képek előtt kifejezett tiszt. és az imádás között, mely egyedül Istent illeti. A záróülésen több mint 300 pp. írta alá a zsin. okmányát. - Ny-on a képtiszt. folyamatos és oktató jellege miatt magától értetődő volt. Mivel a ~ okmánya nem egész világos ford-ban vált ismertté, ellenkezést váltott ki, főleg a tisztelet és az imádás közti különböztetést nem értették. Nagy Károly kir. a Libri Carolini c. teol. műben szállt szembe a bizánciak föltételezett tévedéseivel, és tagadta a II. niceai zsin. egyetemes voltát. 794: Frankfurtba zsinatot hívott össze, melyen a frank birod. pp-ei, 2 p. legátus és Angliából néhány pp. jelent meg. Maga a kir. elnökölt, övé volt az első és az utolsó szó. A zsin. a ~ határozatait elvetette mint nem egyetemes zsinatéit. A frankfurti zsin. nem vált ált. érvényűvé, mert I. Adorján p. nem vonta vissza a ~t elismerő nyilatkozatát, s főként nem közösítette ki a bizánci cs-t, amint ezt Nagy Károly kívánta. - A ~ kánonjai.

Ford. Erdő Péter. (ÓÍ V:284.) Bp., 1983. T.J.

Jedin 1962:16; 33. - Vanyó 2000:430.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.06. 06:17
Elolvasva
73
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.06 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 153051 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu