Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169933
látogató!
Ma  203,
ebben a hónapban
12648 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 19 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Márk evangélista

Márk, János Márk (lat-ból, vsz. 'férfi'), Szent: evangélista, a →Márk evangéliuma (Mk) szerzője. - Az ApCsel 12,11-17: tűnik föl először, amikor Szt Péter, kiszabadulva a börtönből, „elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába". Márk anyja valószínüleg özvegy volt, s házát Krisztus tanítványainak rendelkezésére bocsátotta. Pétert jól ismerték e házban, mert Rodé, a szolgálóleány a hangjáról ráismert. Valószínüleg az utolsó vacsora terme is ebben a házban volt, s Márk családjának birtoka volt a →Getszemáni kert, ahol Márk nagycsütörtök éjszakáján kinn aludt, s amikor Jézus elfogták, takaróját elhagyva elmenekült (Mk 14,51-52). Márkék házában várták az apostolok a Szűzanyával együtt a Szentlelket, s itt történt a pünkösdi csoda. Márk az elsők között keresztelkedett meg, ezért nevezi Péter apostol „fiamnak" (1Pt 5,13). Kr. u. 44: amikor Barnabás és Pál apostol Antiochiából Jeruzsálembe jött, Márk házában szállt meg, mert Barnabás a nagybátyja volt Márknak (Kol 4,10). E rokonság miatt vsz. Márk is papi családból származott. A két apostol Antiochiába visszaindulva magával vitte Márkot (ApCsel 12,25). Kr. u. 45: Barnabás és Pál 1. ap. útjukra is magukkal vitték Márkot (13,5) Cipruson át Pergéig, innen azonban Márk, valószínüleg megriadva a nehézségektől, visszatért Jeruzsálembe (13,13). Amikor Pál és Barnabás Kr. u. 49: Jeruzsálembe ment az →apostoli zsinatra, valószínű ismét Márk házában szálltak meg. Márk újra csatlakozott az Antiochiába visszatérő apostolokhoz. - Amikor 2. misszió útjára indult, Pál nem akarta, hogy Márk ismét velük menjen; emiatt nézeteltérés támadt Pál és Barnabás között. Különváltak, és Barnabás Márkkal Ciprusra ment az evangéliumot hirdetni (ApCsel 15,36-39). - Kr. u. 50-60: ~ Szt Péter munkatársa, →Papiasz szerint a tolmácsa. 61 körül ismét a fogságban lévő Pál segítségére volt (Kol 4,10, Filem 24). Euszébiosz szerint Márk volt az alexandriai egyház alapítója és első püspöke; Szt Jeromos szerint itt is halt meg. Alexandriai Kelemen és Órigenész beszélnek Márkról, de ezt nem említik. - A hagyomány szerint Márk Alexandria közelében, Bucoliban ápr. 25: lett vértanú. Sírját az 5. sz. elején nagy tisztelettel vették körül. Ereklyéit velencei kereskedők 828: magukkal vitték, ettől kezdve Márk Velence védőszentje. 1063-94: épült a 2000: is álló Szt Márk bazilika.

Ünnepe: ápr. 25., a →búzaszentelés napja. - Védősztjükként tisztelik a díjnokok, építészek, írnokok, jegyzők, lámpagyárosok, üvegesek, üvegfestők. -

Ikonográfia Attribútuma az →oroszlán (→evangélista szimbólumok). Evangélistának, néha püspöknek öltözve ábrázolták, kv-tekerccsel, íróeszközökkel. Leggyakrabban a velencei műv. alkotásain fordul elő. A halála utáni események ábrázolásai közül a legjelentősebbek (holttestének megtalálása, elszállítása, az őt tisztelő rabszolga megmentése) Tintoretto alkotásai (Velence, Accademia; Milánó, Brera, 1548-66). -

A magyar néphagyományban Márk napja a pásztoréletben a csordásoké; rétest sütnek nekik. Időjárásából az egész év időjárására következtettek (rámutatónap). A pacsirta és béka megszólalásával, a fürjnek a búzában való elbújtatásával jó termést jósol, de éppen ezért kenyérsütést tiltó nap. Vetőnap az indásokra. A szentkép mellé, imakönyvbe helyezett búzaszálak gonoszűzők. A régi katonaéletben ~ varázslónap volt a golyó ellen. - A Dunántúlon Márk nevét őrzi Márok, a Székelyföldön Márkos. Családnévi származékai: Márkus, Márkos, Márki, Márka. Nevéből képzett helyneveink: Márkaszék, Bélmárkaszék (Bihar), Márkcsemernye, Márkfalva, Márkháza (Nógrád), Márkod, Márkos, Kézdimárkosfalva, Márkusfalva, Márkusháza (Vas, Zemplén), Márok (Bereg), Hercegmárok (Baranya), Németmárok (Baranya), Püspökmárok (Baranya), Márokföld (Zala), Márokháza (Komárom), Marokháza, Márokpapi (Bereg), Márokpuszta (Baranya), Szentmárkúr (Veszprém, elenyészett), Márkó (Veszprém). Tisztelete a vele egy napon ünnepelt búzaszentelő, továbbá a szomszédos György miatt nem tudott kibontakozni. Élő patrocíniumai: győri egyhm.: Lajtafalu; pécsi egyhm.: Izsép (1763, kpna); veszprémi egyhm.: Márkó (1754); kalocsai egyhm.: Nagyfény (1910). Elenyészett: Endréd (1230), Páka (1323) és Szentmárk (1451, Csáktornya mellett) hajdani titulusa; eucharisztikus-vegetációs rendeltetésük kétségtelen. Székesfehérvárott 1376: ktor állott ~ tiszt-ére, de nem tudjuk, hogy kiké volt. Az evangéliumok között tűnik föl pl. 1500: Besztercebányán. Faszobra 1490: Eperjesen, oroszlános domborműve 1420: Medgyesen. ~ jelképe az oroszlán, mert evang-át Ker. Szt János sivatagi életével kezdi. Ez a szimbólum a románkori és barokk m. műv-ben, főleg szószékeken sűrűn fölbukkan. Már nem élő szegedi hiedelem szerint a papok ~ napján könyörögnek a teljes búcsú kegyelméért mindazok számára, akik húsvétra meggyóntak, megáldoztak. **

Szt ~ írása szerint való evang. Pest, 1871. - Hadzsega Gyula: Szt ~ evang. magyarázata, kül. tek. a g.kel. egyh-ra. Ungvár, 1915. - MN IV:276. - Kirschbaum VII:549. - BS VIII:711. - Bálint I:315. - A ~ írása szerinti evang. mai m. nyelven. H.n., 1975. - BL:1163.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

Módosítás dátuma:2010.08.17. 12:09Beküldő neve
SzekeresS
Beküldés időpontja :
2010.08.14. 16:55
Elolvasva
49
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.14 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169933 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu