Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
33064
látogató!
Ma  68,
ebben a hónapban
5153 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 10 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
kortan

kortan (gör. kronológia): az időmérés, az →időszámítás és a történelmi események időrendje meghatározásának tudománya. -1) a csillagászati vagy matematikai ~ az időegységek és a pontos csillagászati idő számítása. - 2) a történeti ~ különböző időszámítási rendszerekkel, kölcsönös átszámításokkal foglalkozik. Feladata az írott forrásokból ismert tört. események összhangba hozása a mért idővel: az események egymáshoz való időbeli viszonyának tisztázásával (relatív kronológia) v. egy esemény időponti távolságának meghatározásával egyezményes időmértékek használatával (→év, →hónap, →nap) egy időbeosztás közkeletű kezdőpontjától (abszolút kronológia). E ~ a történettud. fontos segédtudománya; törvényeinek megszegése hazuggá, hiteltelenné teszi a közölteket (→anakronizmus). - 3. Hazai ~osok: Kerékgyártó Árpád: Mo. tört-ének kézikv-e. 1-3. köt. Pest, 1867. [mutatók nélkül!] - Szeremlei Samu: Mo. krónikája az 1848. és 1849. évi forr. idejéről. 1-2. köt. Uo., 1867. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - Kerékgyártó Árpád: Hazánk évlapjai. Mo. tört-ének kortani átnézete 884-1849. Bp., 1875. [mutatók nélkül!] - Kerékgyártó Árpád: Mo. emléknapjai ezeréves tört-ében. Uo., 1882. (és 1987. [név- és tárgymutatóval]) - Kéry Gyula: A magyar szabharc tört. napi krónikákban (1848. I. 1-XII. 31.) Uo., 1899. [név- és tárgymutatóval] - Mikor mi történt? Beszámoló a 20. sz. érdekes eseményeiről. 2. kiad. Összeáll. Kügyi Virágh László Uo., 1942. [név- és tárgymutatóval] - A Dunatáj. 3. köt. Szerk. Radisics Elemér. A Dunatáj országainak tört. időrendi táblákban. Uo., 1946. (az uralkodók, államfők és 1919 utáni választások mutatójával) - Egyetemes tört. kronológia. 1. köt. Az őstörténettől 1789-ig. Szerk. Makkai László. 2. köt. 1789-1960. Szerk. Pamlényi Ervin. Uo., 1964-67. [névmutatóval] - Negyedszázados harc. A mo-i munkásmozg. tört-ének kronológiája 1919. VIII. 1-1945. IV. 4. Uo., 1975. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - Történeti kronológia. 1. köt. Ókor, kk., újkor. 2. köt. Jelenkor. Bukarest, 1976. [uralkodók, államfők és névmutató] - Új erők születése. A mo-i munkásmozg. tört-ének kronológiája 1868-1919. VIII. 1. Uo., 1979. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - MTK 1981. [névmutatóval] (2. jav. kiad. Uo., 1983. [személy- és helynévmutatóval, az 1918 [1919!] előtt Mo-hoz tartozott helységnevek utódállamokbeli hivatalos névmutatójával]) - A szocializmus útján. A népi dem. átalakulás és a szoc. építésének kronológiája. 1944. IX-1980. IV. (2. jav bőv. kiad.) Uo., 1982. [helynév-, név- és tárgymutatóval; az 1. kiad. Uo., 1968. mutatók nélkül!] - Világtörténet évszámokban. 1. köt. 1789-ig. Összeáll. Engel Pál. 2. köt. 1789-1945. és 3. köt. 1945-1975. Összeáll. Ormos Mária. Uo., 1982. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - Szentpétery 1985. - Pók Attila: A nemzetk. élet kronológiája 1945-1985. Uo., 1986. [*mutatók nélkül!] - Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. (Ált. képző isk-k) Uo., 1988. [iskolamutatóval] - Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyh-ak az újkori Mo-on 1790-1992. 1-2. köt. Uo., 1993-96. [a 2. köt. adattár és mutatók] - Magyar külpol. 1956-1989. Tört. kronológia. Összeáll. Nagy Miklós. Uo., 1993. [*mutatók nélkül!] - Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna (1945-1990) (Kronológia) Uo., 1994. (História kvtár kronológiák, adattárak 3.) [névmutatóval] - Magyar tört. kronológia 1971-1990. A függelékben 1992-ig. Összeáll. Seifert Tibor. Uo., 1994. [névmutatóval] - Sipos Péter: Adattár a II. vh. tört-éhez. Uo., 1994. (História kvtár kronológiák, adattárak 2.) [hely- és névmutatóval] - Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Bp-Szeged, 1994. (Kisebbségi adattár 1.) [név- és intézménymutatóval] - Cook, Chris-Stevenson, John: Világtört. kézikv. 1914-1993. Ford. Zentai Dénes. Uo., 1995. [névmutatóval] - 1956 kézikv-e. Kronológia. Uo., 1996. [névmutatóval] T.J.P.-88

Gossler, M.: Begriffswörterbuch der Chronologie und ihrer astronomischen Grundlagen. Graz, 1981. - Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás. Bp., 1983. - Szentpétery 1985.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon
Beküldő neve
SzekeresS
Beküldés időpontja :
2010.05.15. 03:09
Elolvasva
243
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.09 mp 
Honlapok
www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Eltévedt időszámítás
A kitalált középkor logikus megoldása.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Meglátások
Kitalált középkor, térelmélet, sakk világa és meglátások blogja

Eurochess
Elmélet, gyakorlat, tanulás, és amit tudni akarsz a sakkról.

Hevessakk
A Heves megyei Sakkszövetség hivatalos honlapja

Agriasakk
Az egri sakkozók honlapja

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Kitalált a kitalált középkor az...
Mellár Mihály gondolatai a kitalált középkorról.

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Tomory Gábor Néptánciskola
A Tomory Gábor Néptánciskola több mint húsz éve foglalkozik a gyermekek táncos képzésével egészen óvodás kortól kezdve.

Borostyán Néptáncegyüttes
A Tomory Gábor Néptánciskola rangidős csoportja a Borostyán Néptáncegyüttes. A jelenlegi együttes az egykori Lókötő, Tűzkerék és az Ördögszekér Utánpótlás táncosaiból tevődik össze. 2010 tavasza óta viseli a Borostyán nevet.

Csibészke Néptáncegyüttes
A Csibészke Néptáncegyüttes 2002-ben alakult Gyöngyösön. 2009 nyarán kibővült az egykori gyöngyöshalászi Szemfiles Néptáncegyüttes táncosaival. Az együttest 11-14 éves tehetséges gyermekek alkotják, létszáma huszonhét fő.

Mákvirág Néptáncegyüttes
A Mákvirág Néptáncegyüttes 2005-ben alakult Gyöngyösön. Jelenleg 9-12 éves gyermekekből áll, létszáma harminchat fő.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 33064 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu