Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169924
látogató!
Ma  194,
ebben a hónapban
12639 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 21 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Árpád-ház

Árpád-ház: az első magyar uralkodócsalád. - Kezdetben fejedelmi, majd királyi ház. Ősi, a kerség előtti nevén Turul nemzetség (Kézai-krónika), a 12. sz. végétől „a szent királyok nemzetsége". Az ~ elnevezés utólagos: a 18. sz. tört-írásból ered. Mitikus őse a Turul (ótörök szó, 'sólyom', ill.'héja') a K-i, sámánisztikus világképben az ég és föld közötti közvetítő szerepre utal; a sasféle madarakkal együtt a magasban repülés, az éles szem és az erő jelképe. Az ~ ősi m. hagyomány szerint →Attila dinasztiájának folytatása. Őse mint első fejed. →Álmos (†895) volt, aki az etelközi hazájából új hazájuk földjéig, a Kárpát-medencéig vezette a m-okat. Őt magát és összes, születendő fiági utódát 7, →vérszerződéssel egyezségre lépett törzsfő választotta meg uralkodónak. Fia, Árpád a honfoglaló nagyfejed., tőle származtak a Mo-n uralkodó összes fejed-ek és kir-ok 1301-ig, az ~ fiágon való kihalásáig. A honfoglalás (896) után néhány évtizeddel a kerség fölvétele is az ~i Géza fejed., majd fia, Szt István műve volt, aki 1001: megalapította a kirságot a II. Szilveszter p. által küldött koronával. Ettől kezdve az államszervező és államfenntartó erő révén a dinasztia a 11. sz: erős közp. hatalmú kirságot szervezett Eu-ban, amikor a Ny-i feudális széttagolódás erre éppen nem adott példát. - Megindult az ~ hódító pol-ja is, elsősorban D-Eu., a Balkán és az Adriai-tenger partvidéke, Dalmácia felé (Horvát-Szlavónország, a dalmát partvidéki városok, É-Szerbia [Ráma kirsága] megszerzése a 12. sz. első felében). Bár Dalmácia birtokáért időnként Velencével és Bizánccal kellett hadakoznia, az uralmat végül is az ~ megtartotta ezen a részen, s a 12. sz. végén III. Béla uralkodásával megszilárdította. Miután előbb Bizánc hatalmi törekvéseivel szemben sikerrel megvédte Mo-t, É-on, a Kárpátokon túli orosz fejed-ség felé is kiterjesztette fennhatóságát (Halics, Lodoméria). 1241: a tatárdúlás ugyan e törekvéseknek véget vetett, sőt Mo. időleges elfoglalásával 1241-42: a kirság létét is veszélyeztette, de IV. Béla szilárd kormányzása ismét helyreállította a rendet és a kirság hatalmát a közép-eu. térségben. - Különösen feltűnő, s eu. viszonylatban is egyedülálló módon erős az ~ tagjainak hajlama a személyes életsztség és a misztika iránt. Ez kezdetben elsősorban az uralkodó ffiaknál jellegzetes: Szt István kir. (†1038), Szt Imre trónörökös (†1031), Szt László kir. (†1095), majd később a részben ktori életet élő nőknél: Szt Erzsébet (†1231), Szt Margit (†1270), B. Kinga (†1292) és Jolánta (†1298) és az ~ utolsó tagja: Erzsébet (†1338). A régi m. hagyomány még I. Géza kir-t (†1077) és a trónról végül is lemondó Salamont (†1087?) is szt életűnek tekintette, a szűzi házasságban élő Kálmán hg-gel (†1241), B. Szalomé krakkói hg-lány férjével együtt. Az ~ negatív tulajdonsága a legidősebb ffi családtag és kir. fia közötti összetűzés állandó lehetősége a trónöröklés kérdésében. Ez az uralkodóház mellékágainak tartós kialakulását is meggátolta. - Erős kir. hatalmat és a Ny-i ker. Eu-t védő pol-t kialakító uralmuk vége felé a gyermekként trónra jutó IV. László (†1290) felnőttként sem tudott igazi, tekintélyes kormányzást megvalósítani az oligarchia törekvései miatt, de kudarcra ítélték pogány jellegű, kun anyai rokonságának hatása alatt megkísérelt ker-ellenes törekvések is, amikor családja és az orsz. hagyományával akart szembefordulni. Az ~ szellemi örökségét és a közép-eu. uralmat nagyhatalommá fejlesztő pol-t az a családi szerződés biztosította, melyet még 1269: kötött IV. Béla a nápolyi kir-lyal, Anjou Károllyal. Ez a fr. →Anjou dinasztia egyik mellékágának, a nápolyi ház m-rá lett ágának biztosította az ~ örökségét, a m. trónt. D.D.

Wertner 1892. - Pauler I-II. - Dümmerth 1987. - Hevenesi Gábor: M. sztség. Ford. Sinkó Ferenc. Bp., 1989. - Dümmerth Dezső: A titokzatos jelbeszéd (A m. szt kir-ok nemzetsége). Bp., 1989.

A Maygar Katolikus Lexikon alapján

Módosítás dátuma:2010.03.25. 06:25Beküldő neve
SzekeresS
Beküldés időpontja :
2010.03.07. 07:44
Elolvasva
52
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169924 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu