Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169932
látogató!
Ma  202,
ebben a hónapban
12647 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 20 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Háromkirályok

Háromkirályok, napkeleti bölcsek, Gáspár, Menyhért, Boldizsár: Jézus →gyermekségtörténetében szereplő személyek, akik a →betlehemi csillagot követve Keletről érkeztek Jeruzsálembe, hogy hódoljanak a zsidók született királya előtt (Mt 2,1-16). - Eldöntetlen, hogy perzsa papok voltak-e, v. babilóniai csillagászok (gör-lat. kifejezéssel →káldeusok; →mágusok). Hazájuk lehetett Arábia, Mezopotámia, Babilónia v. Perzsia. Abból kiindulva, hogy a magukkal hozott ajándékok Arábia termékei, föltehető, hogy oda valók voltak. - A ~ számát Máté nem említi, de a 3 ajándékból (→arany, →tömjén, →mirha) a 3. sz. óta arra következtettek, hogy hárman voltak. Egy Párizsban őrzött 7/8. sz. kódex Bithisarea, Melchior, Gathaspa névvel említi őket, ebből alakult a Gáspár, Menyhért, Boldizsár. - Legendájuk szerint a ~at Tamás ap. megkeresztelte és pp-ké sztelte. Eredményes apostolkodás után néhány nap különbséggel lettek vt-k, közös sírba temették őket. Ilona csnő Konstantinápolyba, Eustorgius pp. Milánóba vitette ereklyéiket, ahol nagy, ház alakú kő szarkofágban őrizték azokat. Amikor 1162: Barbarossa Frigyes (ur. 1155-90) elfoglalta Milánót, az ereklyéket elrejtették. A kölni érsek kérésére a cs. az érs-nek ajándékozta, s 1164. VII. 23: Félix és Nábor katona vt-k ereklyéivel együtt elhelyezték a kölni dómban. Ma is ott tisztelik. Ereklyetartó szekrényük 1170-1220: készült. - Ünnepük a lit-ban: →vízkereszt (jan. 6.). Attrib-aik: korona, ajándékok, ládikó, kancsó, arany tárgyak. A ~ az utasok, favágók és kártyagyárosok védőszentje, hirtelen halál, nyavalyatörés ellen hívták segítségül őket. - A víz mellett a ~ napján szentelték régen a tömjént is. E kettős szentelésből fejlődött ki (épp a ~ nevében!) az emberi hajlékok megszentelése és megfüstölése is vízkereszt nyolcadában (→házszentelés). Nevük kezdőbetűit a megfelelő évszámmal (+ 19 + G + M + B + 97 +) általában a családfő (régebben a →gazda) fölírja az ajtó szemöldökfájára. - Ikgr. A ~at a legrégebbi ker. ábrázolások Mithrász tisztelőiként állítják elénk. Vsz. a Zsolt 72,10 és Iz 66,6 alapján kezdték királyokként ábrázolni őket. Beda Venerabilis Eu., Ázsia és Afrika képviselőit látja bennük, Gáspár ezért fekete bőrű a képeken. Ábrázolásokon 4, 6 v. 12 kir. is föltűnt. A 10-11. sz: a képeken nevüket is jelölték (Göreme, Kappadókia, VIII. kpna barlangképei), koronát viseltek. Leggyakrabban a gyermek Jézus előtti hódolatukat ábrázolták. - Főbb ábrázolási típusok: 1. ~ imádása. Mária ölében a Gyermekkel oldalt ül profilban, a ~ a másik oldalról hódolattal jönnek; v. Mária középütt trónon ül a Gyermekkel, a ~ kétoldalt állnak (Adelphia-szarkofág, Szirakuza, Nemz. Múz., 340/45). Néha az imádás Krisztus születésével kapcsolódik, s a ~ a jászolban fekvő kisded előtt hódolnak. Mária és a Gyermek fölött látható a csillag, melyre az első kir. rendszerint fölmutat. Az 5. sz-tól ajándékaikat tálon, a tömjént szaruban adják át. Az 5-6. sz. K-i képeken a ~ 3 életkort (öreg, érett ffi, fiatalember) képviselnek. E különbségtételt átvette a Ny-eu. műv. is, s egészen a kk. közepéig megőrizte. - A bizánci műv-ben egy v. több angyal és (rendszerint Mária mögött) József is jelen van. A szimmetriára törekvő képeken a kép egyik felében Mária, a Gyermek és a ~, a másikban 3 pásztor látható (monzai olajos ampulla, 6. sz.). - A kk. →devóciós képein a ~ drága ruhát viselnek, ajándékaikat aranyból és drágakövekből készült tartókban adják át. A kíséretükben lévő angyalokkal, sztekkel és pásztorokkal sokalakos, mozgalmas jelenetté bővült a kép. A ~ közül az egyik Mária előtt térdel, koronáját a földre v. a karjára teszi; a másik hátrafordul és mutatja a harmadiknak a csillagot (G. Pisano, a pizai dóm szószéke, 1302-11). A ferencesek hatására a képeken egyre bensőségesebb kapcsolat mutatkozik a Gyermek és a ~ között: a ~ megcsókolják a Gyermek lábát, aki megáldja őket. A 15. sz. vége felé a kép egyszerűsödik, csak a legfontosabb személyek láthatók. A barokk ismét a sokalakos kompozíciókat kedvelte K-i pompával. Betlehem művészetében a ~ motívumot mindmáig alkalmazzák, apró részletekkel díszítik. - 2. A ~ Heródes előtt (Róma, S. Maria Maggiore, diadalív, 432/40). A 12. sz. után ritkán fordul elő. - 3. A ~ követik a csillagot. Legtöbbször az imádással v. Krisztus születésével együtt ábrázolják (Milánó, Dóm-kincstár, elefántcsontrelief, 5. sz. 2. fele). A Legenda Aurea állítja, hogy a ~at vezérlő csillagban a Kis Jézus kereszttel, fején töviskoronával tűnt föl, mintegy utalva az Ecce Homo eljövendő nagypénteki királyságára (Rogier van der Weyden képén: Berlin, Áll. Múz., 15. sz.). - 4. A ~ vándorlása. Egyidőben jelent meg a bizánci kz-okban és a karoling műv-ben. A csillagnézéssel is előfordul (Monreale, bronzkapu, 12. sz.). A román falfest. önállóan is ábrázolta, a gótikában szoborban is megformálták. A híres →bambergi lovast olykor a ~ egyikének tartják. - 5. A ~ álma és hazatérése. Álmukat a 9. sz-tól jelenítették meg, 3 egymás mellett alvó emberben. A 12. sz. legendája szerint hajón tértek haza (Firenze, Baptisztérium). -

Mo-on, bár a kultusz hajdani virágzását az ikgr. emlékek nagy száma tanúsítja, igen kevés a ~-patrocínium. Okát részben az ünnepek karácsonyi torlódásában, részben a téli időszakban kereshetjük. Ismert viszont a német bányászoknak a kk. végén fölbukkanó ~-tisztelete. Vsz. e kultusz emlékei a Breznóbánya melletti, egykor Zólyomlipcse várához tartozó Garampéteri 15. sz. filiális tp-ának dedikációja, Vibnye (Eisenbach, Vyhne) bányászfalunak egyik, ~ nevét viselő tárnája, Osztroluka (Ostrá Luka) patrocíniuma. Körmöcbánya egykori ném. bányászfaluinak - Jánoshegy (Johannisberg, Piargy), Kékellő (Blaufuss, Krohule), Dobsina, Késmárk, Nyitrabánya (Kriegerhai, Handlová) - ~-, ill. →Heródes-játéka eredeti szándék szerint az ünnepre való emlékezés mellett a három szt bányászpatrónus megtisztelése volt. E játékok a falusi legénybíróságok, legénycéhek előadásában még a 20. sz. elején is színre kerültek. - A Kölnből kisugárzó kk. ném. kultuszt idézi Udvard (Gross-Mutschen, Burgenland) patrocíniuma, valamint Pozsony (Szt Márton-tp., 1414), Körmöcbánya (1456), Győr (1486), Buda (Nagyboldogasszony-tp., 15. sz. 1. fele), Sopron kk. 3 ~-oltára (Szt Mihály-, Boldogasszony-tp., Szt György-kpna), majd a Szt György-tp. barokk kpnája. Oltáruk volt Nagyváradon (1524). Bodrogszög kk. titulusához nyilván a leleszi prem. prépság révén jutott. Egyedülálló a g.k. Nyírcsászári patrocíniuma (15. sz.). - A tör. után németekkel újranépesített Bakonynána (1750, később Szt Anna-tp.), Ráckeve (1777, később Ker. Szt János-tp), Tass, Környe falvak hosszú útra vállalkozó, keleti új hazába települő lakossága a vándorok napkeleti patrónusainak, a Morgenland kir-ainak oltalma alá helyezte magát, s ezzel ném. szülőföldjének szakrális hagyományait őrzi tovább. A kassai egyhm-ben Rokitó (1806) tp-a viseli a ~ tit-át.

- A kk. hazai ~-ábrázolások a kevés patricínium ellenére is, a kultusz egyetemes mo-i virágzását tanúsítják. A román időszak alkotásai liturgikus, szinte dogmatikus jellegűek, s alighanem megelőzik Köln hatását. Ennek az archaikus periódusnak kiemelkedő emléke a pécsi altemplom lejáratának eu. rangú dombormű-ciklusa (12. sz). Jelentős a →gyulafehérvári székesegyház külső falán elhelyezett ~-dombormű is (13. sz.), melynek külföldi analógiákból következtetve gonoszűző rendeltetése volt. - A gótikus jámborság devocionális világa viszont a kölni kultusz hatalmas hódítását bizonyítja. A lit. és devocionális kifejezés közötti átmenetet az egész magyar kat. középkoron átvonuló freskóink tükrözik. Legkorábbiak közöttük Vizsoly falképei (11. sz), és csak a reformációval szakadnak meg. A megtestesülés misztériumát megjelenítő képsorozatok később már önálló, szinte öncélú ábrázolássá válnak: 1) kk. falképek: a) képsorozatban, 14. sz.: Almakerék, Martonháza, Nagylibercse, Podolin, Gerény, Haraszt, Keresztfalu; 16. sz.: Prislop; b) önálló ábrázolás, 14. sz.: Beszterce, Hizsnyó, Karaszkó, Nagydisznód, Rimabrezó, Velemér, Vizsoly, Zeykfalva, Zsigra; 15. sz: Bánfalva, Berethalom, Etrefalva, Kőszeg (Szt Jakab-tp.), Nagyszombat; 16. sz.: Déva. - 2. gótikus szárnyasoltár-táblakép: 1415: Berethalom, 1450: Aranyosmarót, Bártfa, Liptószentmária, Németlipcse, 1470: Liptószentmiklós, 1474: Kassa (Szt Erzsébet-tp.), 1476: Lőcse, 1480: Farkasfalva, Felka, Malompatak, Mosóc, Nagyekemező, Szepeshely, Szepesszombat, Szmrecsány, 1483: Nagyszalók, 1490: Nagytótlak, Szepesváralja, 1494: Lőcse, 1495: Nagylomnic, 1499: Szepeshely, 1500: Dovalló, Késmárk, Lándok, Okolicsnó, Somogyom, Sorostény, 1505: Nagyócsa, 1506: Korpona, 1508: Hizsnyó, 1510: Dubrava, Lőcse, Sztankahermény, 1516: Kassa (Szt Erzsébet-tp.), 1518: Szászbogács, 1520: Brulya, Csíksomlyó, Dovalló, Nagyőr, 1524: Nagyőr, 1526: Héthárs, 1530: Csíkcsatószeg, 1540: Székelyzsombor, 1543: Csíkmenaság. - 3. faszobrok: 1400: Kislomnic, 1410: Alsóbajom, 1480, 1489: Bártfa, 1470: Szepeshely, 1500: Turócszentmárton, 1510: Kispalugya, Kisszeben. - Kk. oltárok: 1450 e. Sopron, 1456: Körmöcbánya, 1470: Szepeshely, 1486: Győr (szegyh.), 1514: Pozsonyszentgyörgy, 1524: Nagyvárad. -

A soproni és eperjesi takácsok leginkább ném. ajkú mestereiből álló céhének a kk. végén a három szent király volt a védőszentje. A 18. sz: az aradi m. szűcsök tisztelték őket pártfogóul, nyilván azzal a megfontolással, hogy hosszú téli útjukra jó melegen kellett öltözniök. - A ~ archaikus m. kultuszának, egyben a moldvai csángók anyanyelvi lit-jának jellegzetes bizonysága az a zsolozsma, amelyet 1700 k. Forrófalván egy kz-os énekeskönyvbe jegyeztek be. (Domokos Pál Péter közlése nyomán egyelőre csak himnuszait ismerjük. A matutinum kezdete: Midőn boldog Szűz Mária Szent Fiát szülé világra, Ég mutatott új csillagra, Mely napkeletben ragyaga.) - A ~ legendájának első ismert m. nyelvű följegyzései a 16. sz. elejéről származnak (a Legenda Aurea nyomán a Debreczeni-kódexben). A szöveg is bizonyítja, hogy a ~ tiszt-ének az ÚSz, ill. a lit. mellett Köln a fő forrása. Természetes, hogy mo-i kultuszunk is bőségesen merített belőle az Aachenfahrt, vagyis az Aachenbe 7 évenként ismétlődő búcsújárás révén, melyen évszázadokon át egészen II. József (ur. 1780-90) tiltó rendelkezéséig mo-i zarándokközösségek is megfordultak. Útjukban Köln városát sem kerülték el. Kölni hagyomány szerint ínség idején fogadalmat tettek a ~ tiszteletére. Búcsúsaink Kölnben 6 hétig tartózkodtak, maga a város látta őket vendégül. Rendesen május 2. hetében érkeztek ide. Később csak június után eresztették be őket a Hahnentor nevű kapun, ahol tolmácsok és kórházi emberek ellenőrizték őket, van-e útlevelük és nem hurcolnak-e be valami járványos betegséget. Amikor minden vizsgálat megtörtént, imádkozva és énekelve bevonultak a szegyh-ba. 24 ffi kivált közülük, és előresietett, hogy a nagyharangot ünnepélyesen megkondítsa.

- Legnagyobb, búcsúval járó tiszteletben a ~ ereklyéje részesült, amelynek 62 fontos gyertyát ajánlottak föl. Imádságaik egy Prágában őrzött kódexben olvashatók. - Bibliai utazásukból, de a kölni búcsújárásból is érthető, hogy a három napkeleti király: Gáspár, Menyhért, Boldizsár egyfelől az utasok, útonjárók, vándorok, zarándokok, másfelől a vendégfogadósok patrónusa lett. A vendégfogadók, szállodák hajdani neve, cégére, címere is szerte az európai kat. világban e három, részben szerecsennek tartott szt vándorra emlékeztetett: Három Király, Három Szerecsen, Három Korona, majd a képzet fokozódó elhalványulásával Szerecsen, Korona, M. Korona, M. Király, sőt Angol Királynő. Szegeden pl. volt a 19. sz. elején egy Három Korona fogadó, melyről az utcát is Háromkorona u-nak nevezték, s ez az 1879-es árvíz után a jellegtelen Korona utcává szürkült. Ugyanekkor volt Szegeden Három Király vendéglő is. Esztergomban Három Szerecsen kávéház volt még a 20. sz. elején is. -

A ~ nevét az útra indulók régebben a térdükre kötötték fáradtság ellen talizmánul; a hosszú útra készülők a kk-ban misét (missa de tribus regibus) végeztettek s érmet viseltek a tiszteletükre. (A gyakorlat eleven lehetett, hiszen a hitújító Szkhárosi Horvát András nem megy el korholó szó nélkül mellette.) - Népi utókorában ebbe az összefüggésbe tartozik, vagyis a jó utazást, szerencsés járás-kelést, boldog megérkezést szolgálja, oltalmazza egy ~ napjára rendelt régi szentelmény is, amelyet a hazai egyh. gyakorlatból vsz. a jozefinizmus száműzött. A szegedi tájon még ma is élő, bár hanyatló szokás, hogy esküvőre menet a menyasszony v. olykor a vőlegény cipőjébe, csizmájába Szűz Mária képével díszített régi ezüst pénzt, →máriahúszast tesznek, hogy ha rontásba lépnének, ne foghasson rajtuk. Egyébként is igen sokan hordanak, különösen az öregebb nemzedék, ilyen máriahúszast a zsebükben, ami a családban vándorolni szokott nemzedékről nemzedékre. - Az →archaikus népi imádságokban a hívő lélek reggel magát és egész napját, napjának járását-kelését, ügyeit, dolgait a ~ oltalmába ajánlja. Nagyon valószínű, hogy ez az imádságos szokás más népeknél, más nyelveken sem ismeretlen. - A három szent királyok rózsafüzére Orosz István jászladányi búcsúvezető szentember leleményének látszik. Az olvasó 3 szem és tizedből áll. Hiszekegy, Dicsőség, Miatyánk után az üdvözlet: Üdvözlünk titeket, kisded Jézusnak kedves vendégei, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, kik a királyi palotát elhagyva, messze távolban felkerestétek a kisded Jézust; a betlehemi istállóban felleltétek, aranyat, temjént, mirhát ajándékoztatok neki. A nép válasza: Imádkozzatok értünk bűnösökért Jézusnál, most és halálunk óráján. Ámen. Vsz. búcsúsok imádkozták ezt is, de Orosz István kz-ából ez nem tűnik ki. - A patosfaiak szerint azokat, akik egész életükön át megböjtölik az ünnep vigíliáját, haláluk óráján a ~ nem hagyják el, hanem Jézushoz vezérlik. Zalaszentbalázs öregasszonyai emlékeznek, hogy régebben imádkoztak a ~hoz, hogy majd kísérjék el őket utolsó nagy útjukon. Privigye szlovákjai kalácsot hagytak az asztalon ~ ünnepén, ami szintén a halottkultuszt idézi. - Régi kk. érem fölirata: SANCTI TRES REGES GASPAR MELCHIOR BATHASAR: ORATE PRO NOBIS NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. - A ~ bekerültek Csólyospálos szegedi eredetű népének egyik mágikus elajánlásába is: Új hód, új király, ~: vótatok-e Krisztus születésin? Vótunk. Fájt-e a fogatok? Nem. Adja a jó Isten, az enyüm se fájjon! - A földeáki hívek templomi alamizsnájukat, pénzadományaikat vízkereszt ünnepén nem a perselybe dobják, hanem az oltárra állított betlehemre teszik, követve a ~ ajándékozását. A szegedi tájhoz tartozó Ószentiván (Tiszasziget) népének ajkán az egyik csillagképnek Háromszentkirály a neve. - A ~ nevével számos családnevünk is összefügg: Gáspár, Gaska, Gaskó, Gazsó, Menyhért, Menyhárt, Mencs, Mense, Mengyi, Menyő, Boldizsár, Boltizár, Baltazár, Bódi, Bódis, Boldis, esetleg még Bónis, Bóna, Borúzs. - Az ünnep liturgiájának archaikus kk. világát meggyőző erővel idézi a győri Stella, amely egyúttal a román műveltség hazánkban való korai térhódításának is méltó bizonysága. A fiatal m. kerséget Nyugat, főleg Fro. és a Rajnavidék lit. közösségébe kapcsolja ez a Tractus Stellae, azaz csillagjáték, amelyet a 11. sz. végén Hartvik pp. idejében a győri szegyh-ban adtak elő. Ez a műfaj legkeletibb rnegjelenése Eu-ban. **-B.G.

KL II:259. - Kirschbaum I:539. - Hoffmann, Hans: Die heiligen Drei Könige. Zur Heiligenverehrung im kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben des Mittelalters. Bonn, 1975. - Sachs 1980:30, 164. - Baumgarten 1985:74. - KML 1986:118. - BL:1306. - Bálint 1989:136.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.06. 21:00
Elolvasva
59
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169932 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu