Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
33098
látogató!
Ma  102,
ebben a hónapban
5187 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 44 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
László Gyula

László Gyula (Kőhalom, Nagy-Küküllő vm., 1910. márc. 14.-Nagyvárad, 1998. jún. 17.): régész, festő, egyetemi tanár. - Unit. Iskoláit Kőhalomban, Kolozsvárt, 1920: Szolnokon, mint menekült vagonlakó 1920-28: Bpen végezte, 1928. VI. 25: éretts. 1933: a Képzőműv. Főisk-n Rudnay Gyula (1878-1957) tanítványa, a Pázmány Péter Tudegy-en régészetet tanult, 1935: drált. 1937-40: a M. Nemz. Múz. Tört. Oszt. gyakornoka, 1939: múz. segédőr, 1940-44: a Ferenc József Tudegy. régészeti int., 1944-47: az Erdélyi Tört. Int. tanára. 1941: a Ferenc József Tudegy-en a népvándorlás és a m. honfoglalás korának régészete egy. mtanára, 1944-51: (1945: Bolyai Tudegy.) egy. ny. r. tanára, 1951: Bpen a Múz. Közp. előadója, a M. Nemz. Múz. Középkori Oszt-ának vez-je. 1957. I. 1-1980. XII. 31: nyugdíjazásáig az ELTE régészet egy. tanára, 1966. X. 5: a történettud. (régészet) dr-ává nevezték ki. 1996: a M. Művészeti Akad. tagja. Hazalátogatóban halt meg. - Avar-m. sírföltárásai, ásatási tapasztalatai alapján megfogalmazta a →kettős honfoglalás elméletét, amit az urbánus tört-írás elutasított, de megcáfolni nem tudott. - 1991. III. 17: Az ács fiának evangéliuma linóleum-sorozatáért II. János Pál p. (ur. 1978-) ap. áldását kapta. - Kb. 100 olaj- és vízfestményt, kb. 100 rézkarcot, kb. 80 linóleummetszetet, kb. 10 bronz, kő, tiszafa szobrot, kb. 1000 ceruza-, ezüst- és tusrajzot készített. Rajzait 1962: Bpen, 1963: Kaposvárt, 1964: Pápán kiállította. A Műv. lex. (1-4. köt. Bp., 1967) és lexikonunk cikkírója. - Diafilmjei rajzaival 1955-57: A honfoglaló m. nép élete. - A láthatatlan ember. - Rege a csodaszarvasról. - Botond és Lehel. - Hunyadi János és egy ismeretlen című régészeti film. -

M: Adatok az avarkori műv. óker. kapcsolataihoz. Bp., (ny. Karcag) 1935. - A honfoglaló m. nép élete. Uo., 1940. (Népkvtár 4.) (új kiad. 1997) - Adatok az avarság néprajzához. 1-4. füz. Uo., 1941-43. (Klny. Archaeol. Értes.) - Kolozsvári Márton és György Szt György szobrának lószerszáma. Kolozsvár, 1942. - A honfoglaló magyarok művészete Erdélyben. Uo., 1943. - A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge. Bp., 1943. (Archaeologia Hung. 27.) - A honfoglaló magyar nép élete. Uo., 1944. (Népkvtár 4.) (Utánnyomat. Előszó Fodor István. Uo., 1988) - Forr-ak az újkor művészetében. Kolozsvár, 1945. - Korszerű régészeti múz. Tanulságok a kijevi Tört. Múz. kiállításáról. Uo., 1945. (és Erdélyi Tud-os Füzetek 196.) - Küszöbök. Elb-ek. + Bözödy György: A Tolvaj. Sepsiszentgyörgy, 1945. - Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsitörténetben. Kolozsvár, 1945. (Klny. Erdélyi Tud-os Int. 1944. é. évkv-e) - A népvándorlás lovasnépeinek ősvallása. Uo., 1946. (Klny. Erdélyi Tud-os Int. 1943. é. évkv-e) - Varázslat egy kk. falusi tp-ban. Jegyzetek a magyarszentpáli pillérfő néprajzához. Uo., 1947. - Művészettört. (Főisk. jegyzet) Bp., 1951. (Az Iparműv. Főisk. jegyzetsoksz.) - Ősrégészet. (ELTE egy. jegyzet) Uo., 1952. - Bevezetés a régészetbe. (ELTE egy. jegyzet) Kézirat. Uo., 1953. - Régészeti kézikv. 1. Gyakorlati régészet. Szerk. Banner Lajossal. Egy. tankv. Uo., 1954. - Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avares. Uo., 1955. (Archaeologia Hung. Ser. nova 24.) - Régészeti tanulm-ok az avar társad. történetéről. Uo., 1955. - Medgyesi Ferenc. Uo., 1956. - Az avarok hazánkban. 2. kiad. (Bp., 1960) - Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstört. régészeti emlékei a szovjetföldön. Uo., 1961. - Barcsay (Jenő). Uo., 1963. - Borsos Miklós. Uo., 1965. (új kiad. 1979) - Az ősember művészete. Uo., 1967. - Hunor és Magyar nyomában. Uo., 1967. - Medgyesi Ferenc 1881-1958. Uo., 1968. - A népvándorláskor műv-e Mo-on. Uo., 1970. - Steppenvolken en hun kunst. Uo., 1970. - L'art des nomades. Uo., 1972. - The Art of the Migration Period. Uo., 1974. - Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Uo., 1974. - Steppenvölker und Germanen. Uo., 1974. - Gondolatok a műv-ről. Bukarest, 1975. - Régészeti tanulm-ok. Bp., 1977. - A nagyszentmiklósi kincs. Közrem. Rácz István (fotó). Uo., 1977. (3. kiad. Uo., 1983) (ném-ül: Der Goldschatz von Nagyszentmiklós. Ford. Gottschlig Ferenc. Uo., 1983; ang-ul: The treasure of Nagyszentmiklós. Ford. Tarnóy Helén. Uo., 1984) - Művészekről, művészetről. Uo., 1978. (Elvek és utak) - A kettős honfoglalás. Uo., 1978. (Gyorsuló idő) - Régmúlt és jelen a Vidre partján. Felgyő, 1978. - „Emlékezzünk régiekről". A Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás. 2. kiad. Uo., 1979., Pozsony, 1979. és 1983. (3. fölújított kiad. Uo., 1995) (Képes tört.) - Régészeti levelek. Szolnok, 1980. - Medgyesi Ferenc. A kortársak Medgyesiről. Medgyesi Ferenc leveleiből. Uo., 1981. - Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppéválásunkról. Uo., 1981. (3. kiad. Uo., 1987) - Ötven rajz a honfoglalókról. Uo., 1982. (2. kiad. 1986) - Számadás népünkről. Uo., 1986. - Az akvarell poétája. Soproni Horváth József művészete. Uo., 1987. - Árpád népe. Uo., 1988. - Őseinkről. Tanulm-ok. Uo., 1990. - Arckép és kézírás. 60 rajz költőkről, írókról, kutatókról, művészekről. 1. köt. Uo., 1992. (Új Horizont kv-ek 1.) - Szt László emlékezete. Kiállítás. Bp., [1992] - A Szt László legenda kk. falképei. Uo., 1993. (TKMK 4.) - A zuevói temető. Uo. 1993. - 60 főember. Cseh Gusztáv rézkarcai. S.a.r. Uo., 1993. - Keleten kél a nap. Kultúránk a történeti ősidőkből. Írta Götz László. Közrem. Uo., 1994. - Arckép és kézírás. 60 rajz költőkről, írókról, kutatókról, művészekről. 2. köt. Veszprém, 1994. - 1910-ben születtem. Egy XX. századot végigélt magyar ember emlékezései. Szombathely, 1995. (Életünk kv-ek 5.) - Ex libris. Mesterségem régész. Bp., 1996. - Góg és Magóg népe. A szerző válogatása életművéből. Uo., [1996] (Örökségünk) - A honfoglaló magyarok. Uo., 1996. (ang-ul: The Magyars: their life and civilization. Ford. Timothy Wilkinson. Uo., 1996, 1999) - A honfoglaló magyar nép élete. Uo., 1997. - Múltunkról utódainknak. 1-2. köt. Uo., 1999. - Zichy Istvánnal és Fettich Nándorral 1939-56: a Folia Archaeologica társszerk-je. 88

~ rajzainak kiállítása. (Fényes Adolf terem). Előszó: Genthon István. Bp., 1962. - Ki kicsoda? 1975:336. - Gyula László Bibliography 1928-1994. Compiled by István Szőke. Bloomington, Indiana, 1995. - Urbán Péterné: ~ ajánló bibliogr. Miskolc, 1996.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.02. 18:53
Elolvasva
239
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.14 mp 
Honlapok
www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Eltévedt időszámítás
A kitalált középkor logikus megoldása.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Meglátások
Kitalált középkor, térelmélet, sakk világa és meglátások blogja

Eurochess
Elmélet, gyakorlat, tanulás, és amit tudni akarsz a sakkról.

Hevessakk
A Heves megyei Sakkszövetség hivatalos honlapja

Agriasakk
Az egri sakkozók honlapja

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Kitalált a kitalált középkor az...
Mellár Mihály gondolatai a kitalált középkorról.

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Tomory Gábor Néptánciskola
A Tomory Gábor Néptánciskola több mint húsz éve foglalkozik a gyermekek táncos képzésével egészen óvodás kortól kezdve.

Borostyán Néptáncegyüttes
A Tomory Gábor Néptánciskola rangidős csoportja a Borostyán Néptáncegyüttes. A jelenlegi együttes az egykori Lókötő, Tűzkerék és az Ördögszekér Utánpótlás táncosaiból tevődik össze. 2010 tavasza óta viseli a Borostyán nevet.

Csibészke Néptáncegyüttes
A Csibészke Néptáncegyüttes 2002-ben alakult Gyöngyösön. 2009 nyarán kibővült az egykori gyöngyöshalászi Szemfiles Néptáncegyüttes táncosaival. Az együttest 11-14 éves tehetséges gyermekek alkotják, létszáma huszonhét fő.

Mákvirág Néptáncegyüttes
A Mákvirág Néptáncegyüttes 2005-ben alakult Gyöngyösön. Jelenleg 9-12 éves gyermekekből áll, létszáma harminchat fő.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 33098 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu